эстонский

Перевод

эстонский

estnisch

эстонский

estonian

эстонский

eesti, Eestimaa

эстонский

virolainen, viro

эстонский

إسْتوني

эстонский

estonský

эстонский

estisk

эстонский

estonio

эстонский

estonien

эстонский

estonski

эстонский

estone

эстонский

エストニアの

эстонский

에스토니아의

эстонский

Estisch

эстонский

estisk

эстонский

estoński

эстонский

estoniano, estónio

эстонский

estnisk

эстонский

เกี่ยวกับเอสโตเนีย

эстонский

Estonya

эстонский

thuộc nước/người/tiếng Estonia

эстонский

爱沙尼亚的