экранная заставка

Перевод

экранная заставка

شَاشَةٌ تَوَقُّف

экранная заставка

šetřič obrazovky

экранная заставка

screen-saver

экранная заставка

Bildschirmschoner

экранная заставка

προφύλαξη οθόνης

экранная заставка

screensaver

экранная заставка

protector de pantalla

экранная заставка

ruudunsäästäjä

экранная заставка

économiseur d’écran

экранная заставка

zaštitnik ekrana

экранная заставка

salvaschermo

экранная заставка

スクリーンセーバー

экранная заставка

화면 보호기

экранная заставка

screensaver

экранная заставка

skjermbeskytter

экранная заставка

wygaszacz ekranu

экранная заставка

protetor de ecrã, screensaver

экранная заставка

skärmsläckare

экранная заставка

โปรแกรมรักษาจอภาพ

экранная заставка

ekran koruyucusu

экранная заставка

chương trình bảo vệ màn hình

экранная заставка

屏幕保护程序