шизофреничный

Перевод

шизофреничный

فُصَاميّ

шизофреничный

schizofrenní

шизофреничный

skizofren

шизофреничный

schizophren

шизофреничный

σχιζοφρενικός

шизофреничный

schizophrenic

шизофреничный

esquizofrénico

шизофреничный

skitsofreeninen

шизофреничный

schizophrène

шизофреничный

šizofreničan

шизофреничный

schizofrenico

шизофреничный

統合失調症の

шизофреничный

정신분열증의

шизофреничный

schizofreen

шизофреничный

schizofren

шизофреничный

schizofreniczny

шизофреничный

esquizofrénico, esquizofrênico

шизофреничный

schizofren

шизофреничный

โรคจิตชนิดหนึ่งที่มีสองบุคลิกในคนๆ เดียว

шизофреничный

şizofren

шизофреничный

bị bệnh tâm thần phân liệt

шизофреничный

精神分裂症的