христианин

Перевод

христианин

(xrʲisʲtʲia'nʲin) мужской род

христианка

ChristianChristian, ChristChrétiencristianoمَسِيحِيّkřesťankristenΧριστιανόςcristianokristittykršćaninキリスト教徒기독교도christenkristenchrześcijanincristão, ChristiankristenคริสตศาสนิกชนHristiyanngười theo đạo Thiên chúa基督徒, 基督教基督教 (xrʲisʲtʲi'anкə)
имя существительное женский род
после́дователь христиа́нства правосла́вный христиани́н