тракторист

Перевод

тракторист

Traktorist, Traktorist, Traktorenführer

тракторист

tractor driver

тракторист

tractorista, tractorista, conductor

тракторист

conducteur de tracteur

тракторист

trattorista

тракторист

тракторист

тракторист

traktorzysta

тракторист

тракторист

тракторист

traktoristi, traktorin kuljettaja

тракторист

traktorista , řidič traktoru

тракторист

traktorförare