справочное бюро

Перевод

справочное бюро

informace, informační kancelář

справочное бюро

informationskontor, informationsskranke, oplysningskontor

справочное бюро

γραφείο πληροφοριών

справочное бюро

informaatiopiste, neuvonta

справочное бюро

info pult, ured za informiranje, ured za upite

справочное бюро

banco informazioni, ufficio informazioni

справочное бюро

案内所, 照会デスク

справочное бюро

안내 데스크, 안내소

справочное бюро

inlichtingenbureau

справочное бюро

informasjonskontor, kundesenter

справочное бюро

biuro informacji, punkt informacyjny

справочное бюро

informationsbyrå, informationsdisk, informationskontor

справочное бюро

โต๊ะสอบถาม, สำนักงานข้อมูล, สำนักงานที่คนไปสอบถาม

справочное бюро

danışma, danışma bürosu, enformasyon bürosu

справочное бюро

bàn thông tin, phòng hướng dẫn, văn phòng cung cấp thông tin

справочное бюро

问讯台, 问讯处