самодержавие

Перевод

самодержавие

autocracy

самодержавие

απολυταρχία

самодержавие

samovláda, autokracie, samoděržaví