радиоуправляемый

Перевод

радиоуправляемый

řízený rádiem

радиоуправляемый

fjernstyret

радиоуправляемый

ferngesteuert

радиоуправляемый

τηλεκατευθυνόμενος

радиоуправляемый

radio-controlled

радиоуправляемый

teledirigido

радиоуправляемый

radio-ohjattava

радиоуправляемый

radioguidé

радиоуправляемый

na radioupravljanje

радиоуправляемый

radiocomandato

радиоуправляемый

無線制御の

радиоуправляемый

무선으로 조종되는

радиоуправляемый

radiografisch

радиоуправляемый

radiostyrt

радиоуправляемый

radiowo kontrolowany

радиоуправляемый

controlado por rádio

радиоуправляемый

radiostyrd

радиоуправляемый

ที่ควบคุมด้วยวิทยุ

радиоуправляемый

uzaktan kumandalı

радиоуправляемый

được điều khiển bằng radio

радиоуправляемый

无线电操纵的