подобно

Перевод

подобно

likewiecomoمثلכמו같은 (paˈdobnə)
предлог
1. так же, как кто-л., что-л. Обезья́ны веду́т себя́ подо́бно лю́дям.
2. бу́дто кто-л., что-л. Она́ плыла́ подо́бно ле́бедю.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.