платан

Перевод

платан

plane, plane , sycamore

платан

платан , чинар

платан

plàtan

платан

platan , vodoklen

платан

platan

платан

Platane

платан

πλάτανος

платан

platano

платан

plátano ; plátano de sombra

платан

plaatan

платан

plataani

платан

platane

платан

דולב

платан

platan

платан

platán

платан

platano

платан

プラタナス

платан

버즘나무속

платан

platanus

платан

platanas

платан

platāna

платан

plataan

платан

platan

платан

platan

платан

plátano

платан

platan

платан

platan

платан

platan

платан

çınar, çınar ağacı

платан

платан

платан

tiêu huyền, ngô đồng tây

платан

梧桐 ; 懸鈴木屬