пешеходный переход

Перевод

пешеходный переход

Zebrastreifen, Fußgängerübergang

пешеходный переход

přechod pro chodce

пешеходный переход

fodgængerovergang

пешеходный переход

διάβαση πεζών

пешеходный переход

pedestrian crossing, zebra crossing

пешеходный переход

cruce de cebra, paso de cebra, paso de peatones, paso peatonal

пешеходный переход

suojatie

пешеходный переход

passage piéton

пешеходный переход

pješački prijelaz, zebra

пешеходный переход

passaggio pedonale, strisce pedonali

пешеходный переход

横断歩道

пешеходный переход

횡단 보도, 횡단보도

пешеходный переход

zebrapad

пешеходный переход

fotgjengerfelt, gangfelt

пешеходный переход

przejście dla pieszych

пешеходный переход

övergångsställe

пешеходный переход

ทางเดินข้าม, ทางม้าลาย

пешеходный переход

şeritli yaya geçidi, yaya geçidi

пешеходный переход

lối qua đường cho người đi bộ, lối qua đường dành cho người đi bộ

пешеходный переход

斑马线, 行人过道