патентовать

(Перенаправлено с патентовавший)
Перевод

патентовать

patentieren

патентовать

patentar

патентовать

patentovat

патентовать

πατεντάρω

патентовать

patent, take out a patent

патентовать

patentar

патентовать

patentoida

патентовать

breveter

патентовать

szabadalmaztat

патентовать

patentar

патентовать

brevettare

патентовать

patenteren

патентовать

patentować

патентовать

patentear

патентовать

patentera

патентовать

patentini vermek, patentlemek

патентовать

патентувати

патентовать

cấp bằng sáng chế, cấp bằng phát minh, chứng nhận phát minh