ондатра

Перевод

ондатра

ондатра

ондатра

Bisamratte

ондатра

μοσχοπόντικας

ондатра

muskrat, musquash; ondatra

ондатра

ondatro

ондатра

ondatra , rata almizclada

ондатра

ondatra

ондатра

piisami, piisamirotta, myskirotta

ондатра

ondatra , rat musqué

ондатра

pézsma

ондатра

moskusrotta, bísamrotta

ондатра

ondatra, topo muschiato

ондатра

マスクラット

ондатра

사향쥐

ондатра

ondatra

ондатра

ondatra

ондатра

muskusrat

ондатра

bisamrotte

ондатра

piżmak

ондатра

ondatra, rato almiscareiro

ондатра

bizam

ондатра

misksıçanı

ондатра

ондатра