омоним

Перевод

омоним

homonym, homograph

омоним

homonyme

омоним

homoniem

омоним

омоним

омоним

homònim

омоним

homonymum

омоним

homonym

омоним

Homonym

омоним

ομώνυμο

омоним

homonimo

омоним

homónimo

омоним

homonüüm

омоним

homonyymi

омоним

homonim

омоним

homonima

омоним

omonimo

омоним

homonimas

омоним

homonīms

омоним

homoniem

омоним

homonym

омоним

homonim

омоним

homónimo

омоним

omonim

омоним

homonymum

омоним

enakozvočnica; enakoizraznica, homonim

омоним

хомоним

омоним

homonym

омоним

eşsesli

омоним

омонім