минтай

Перевод

минтай

peix carboner d'Alaska

минтай

Mintai ; Pollack ; Alaska-Pollack

минтай

Alaska pollack

минтай

abadejo de Alaska

минтай

mintai; alaskanseiti

минтай

morue du Pacifique occidental

минтай

alaskaufsi

минтай

スケトウダラ

минтай

명태

минтай

alaskakoolvis; alaskapollak

минтай

alaskatheragra, alaskasei, alaska pollock, alaskalyr

минтай

mintaj

минтай

stillahavsbleka, alaskasej; stillahavslyra

минтай

минтай