лицензировать

(Перенаправлено с лицензировало)
Перевод

лицензировать

лицензирам

лицензировать

licencovat

лицензировать

lizenzieren

лицензировать

license, issue a license

лицензировать

licenci

лицензировать

licenciar

лицензировать

litsentsima

лицензировать

lisensioida

лицензировать

concedere la licenza

лицензировать

licentiëren

лицензировать

licencjonować

лицензировать

licensiera, licensera

лицензировать

ліцензувати

лицензировать

cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký