крест-накрест

Перевод

крест-накрест

křížem krážem, křížem krážem, křížově

крест-накрест

überkreuz, überkreuz, kreuzweise

крест-накрест

crisscross, crosswise, crisscross, criss-cross, crosswise

крест-накрест

cruzado, cruzado, en cruz

крест-накрест

en croix, en croix, en sautoir

крест-накрест

incrociato