компаративистика

(Перенаправлено с компаративистикой)
Перевод

компаративистика

сравнително-историческият метод в лингвистиката

компаративистика

vergleichende Sprachwissenschaft

компаративистика

comparative linguistics

компаративистика

lingüística comparada

компаративистика

linguistique comparée

компаративистика

linguistica comparativa

компаративистика

vergelijkende taalkunde, vergelijkende taalkunde, vergelijkende taalwetenschap

компаративистика

metoda porównawcza
Слова по алфавиту ?