Катюша

(Перенаправлено с катюшам)
Перевод

Катюша

Stalinorgel

Катюша

Katjuscha

Катюша

Katyusha

Катюша

Katyusha

Катюша

קטיושה

Катюша

Kaćuša

Катюша

カチューシャ

Катюша

Katiusza

Катюша

Katiusza

Катюша

Katjuša

Катюша

Stalinorgel

Катюша

Katyuşa

Катюша

katiusha, katyusha