грелка

(Перенаправлено с грелок)
Перевод

грелка

ohřívací láhev

грелка

varmedunk

грелка

Wärmflasche

грелка

θερμοφόρα

грелка

kuumavesipullo

грелка

bouillotte

грелка

termofor

грелка

湯たんぽ

грелка

탕파

грелка

kruik

грелка

varmeflaske

грелка

termofor

грелка

varmvattenflaska

грелка

กระเป๋าน้ำร้อน

грелка

sıcak su torbası

грелка

bình đựng nước nóng

грелка

热水袋