вятский

Перевод

вятский

Vyatka, Vyatka ; of Vyatka