воочию

Перевод

воочию

mit eigenen Augen

воочию

with one's own eyes

воочию

con sus propios ojos, con sus propios ojos; personalmente

воочию

de ses propres yeux, de ses propres yeux; personnellement

воочию

coi propri occhi, coi propri occhi, di persona; de visu

воочию

naocznie