волнистый попугайчик

Перевод

волнистый попугайчик

بَبَّغاء, بَبَغاء

волнистый попугайчик

andulka

волнистый попугайчик

undulat

волнистый попугайчик

Wellensittich

волнистый попугайчик

παπαγαλάκι

волнистый попугайчик

budgerigar, budgie

волнистый попугайчик

perico, periquito

волнистый попугайчик

undulaatti

волнистый попугайчик

perruche

волнистый попугайчик

australska papigica, papigica

волнистый попугайчик

pappagallino

волнистый попугайчик

セキセイインコ

волнистый попугайчик

잉꼬

волнистый попугайчик

grasparkiet, parkietje

волнистый попугайчик

undulat

волнистый попугайчик

papużka falista

волнистый попугайчик

periquito, periquito australiano

волнистый попугайчик

undulat

волнистый попугайчик

นกขนาดเล็ก, นกขนาดเล็กตระกูลเดียวกับนกแก้ว

волнистый попугайчик

muhabbet kuşu

волнистый попугайчик

chim vẹt đuôi dài ở Úc

волнистый попугайчик

相思鹦鹉