ввиду

Перевод

ввиду

angesichts (vʲːi'du)
предлог
по причи́не Его́ освободи́ли ввиду́ отсу́тствия ули́к.