вандализм

Перевод

вандализм

vandalism

вандализм

vandalismo

вандализм

تَخْرِيب

вандализм

vandalismus

вандализм

vandalisme

вандализм

Vandalismus

вандализм

βανδαλισμός

вандализм

vandalismo

вандализм

vandalismi

вандализм

vandalisme

вандализм

vandalizam

вандализм

vandalismo

вандализм

破壊行為

вандализм

공공시설 파괴 행위

вандализм

vandalisme

вандализм

vandalisme

вандализм

wandalizm

вандализм

vandalism

вандализм

การทำลายทรัพย์สิน

вандализм

vandalizm

вандализм

hành động cố ý phá hoại

вандализм

破坏公物行为