брандмауэр

(Перенаправлено с брандмауэре)
Перевод

брандмауэр

جِدارٌ ناريّ

брандмауэр

firewall

брандмауэр

firewall

брандмауэр

Brandmauer

брандмауэр

firewall

брандмауэр

cortafuegos

брандмауэр

palomuuri

брандмауэр

pare-feu

брандмауэр

vatrozid

брандмауэр

firewall

брандмауэр

防火壁

брандмауэр

방화벽

брандмауэр

firewall

брандмауэр

brannmur

брандмауэр

bariera ochronna

брандмауэр

firewall

брандмауэр

brandvägg

брандмауэр

ระบบความปลอดภัยที่กันไม่ให้เข้าถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต

брандмауэр

güvenlik duvarı

брандмауэр

tường lửa

брандмауэр

防火墙