больной дислексией

Перевод

больной дислексией

dyslektik

больной дислексией

dyslektiker

больной дислексией

Legastheniker

больной дислексией

δυσλεκτικό

больной дислексией

dyslexic

больной дислексией

disléxico

больной дислексией

dyslektikko

больной дислексией

dyslexique

больной дислексией

disleksičar

больной дислексией

dislessico

больной дислексией

失読症の人

больной дислексией

난독증 환자

больной дислексией

iemand die dyslectisch is

больной дислексией

dyslektiker

больной дислексией

dyslektyk

больной дислексией

disléxico

больной дислексией

dyslektiker

больной дислексией

ผู้ที่ท่องอ่านเขียนลำบาก

больной дислексией

disleksik

больной дислексией

người mắc bệnh khó đọc

больной дислексией

诵读困难的人