акселерация

(Перенаправлено с акселерацию)
Перевод

акселерация

акселерация

акселерация

předčasný vývin; akcelerace

акселерация

Akzeleration

акселерация

early development

акселерация

accélération

акселерация

accelerazione ; sviluppo accrescitivo

акселерация

akceleracija

акселерация

akceleracja

акселерация

акселерація