Христос Воскресе! Воистину воскресе!

Перевод

Христос Воскресе! Воистину воскресе!

Christ is risen! Indeed, He is risen!

Христос Воскресе! Воистину воскресе!

Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!

Христос Воскресе! Воистину воскресе!

Christus resurrexit! Vere resurrexit!