Фразы на тему посещения магазинов

Перевод
Фразы на тему посещения магазинов 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009