Существует ли плата за вход?

Перевод
Существует ли плата за вход? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009