Давайте покатаемся на велосипеде

Перевод
Давайте покатаемся на велосипеде 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009